Ar waith ar hyn o bryd: -

Cynhyrchiadau diweddar 2006-2008.

Wynebau Newydd - DJ yn Beijing
Wythnos brysur ym mywyd y DJ o Fangor, Marek Griffith sy'n brysur gwneud enw
iddo'i hun fel hyrwyddwr clybiau nos a DJ yn un o ddinasoedd mwya bywiog y
byd, Beijing.

Wynebau Newydd: DJ yn Beijing
Nos Fawrth, 28 Ebrill 2009, 8.25pm, S4C
Isdeitlau Cymraeg a Saesneg

Cecily Williams-Elis - A Personal Portrait
Dathliad o fywyd a gwaith un o sylfaenwyr Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

GREAT WELSH ROADS 4
6 X 30 / ITV1 Wales

DR DAI: UCHEL SIRYF
1 X 60 / BBC ar gyfer S4C

CODI STEM:
DVD's newydd ar werth 08/2007

THE TROUBLE WITH TOURISTS
w/t MIKE PARKER

6 X 30 / BBC Radio Wales

GREAT WELSH ROADS 3
8 X 30 / ITV1 Wales

CHWAER FACH I SASI
1 X 60 / BBC ar gyfer S4C

Cliciwch ar y ddolen am fwy o wybodaeth, lluniau a clips symudol!