Pictures Copyright Peter Johnson / www.narrowgaugeuk.co.uk

DR DAI: UCHEL SIRYF
1 x 60 BBC ar gyfer S4C.

Un yn y gyfres boblogaidd O Flaen Dy Lygaid i'w dangos ar S4C yn 2008.

Dr Dewi Roberts, neu Dr Dai i'w ffrindiau a'i gydnabod lu yw Uchel Siryf Gwynedd eleni:
byddwn yn ei ddilyn am flwyddyn yn ei barchus, arswydus swydd.