Pictures Copyright Peter Johnson / www.narrowgaugeuk.co.uk

CODI STEM: DVD's newydd ar werth Hydref 2007.

Un o gynlluniau rheilffordd mwya uchelgeisiol yn y byd:
i ail sefydlu rheilffordd Ucheldir Cymru o Gaernarfon i Borthmadog.
Golygfeydd newydd o'r gwaith diweddar a llawer mwy mewn DVD newydd sbon.